Ποιοι είμαστε

Είμαστε η ομάδα της τράπεζας χρόνου της Πλατείας Συντάγματος. Συναντηθήκαμε στις αρχές του Καλοκαιριού του 2011, όταν χιλιάδες άνθρωποι κατακλύσαμε τις πλατείες της χώρας μας, ψάχνοντας να βρούμε νέους τρόπους δημιουργικής αντίστασης ενάντια στις πολιτικές που καταστρέφουν τις ζωές μας.

Εμείς, οι άνθρωποι που ζούμε, εργαζόμαστε και παράγουμε σε αυτόν τον τόπο, Έλληνες και μετανάστες μαζί, παίρνουμε τις ζωές μας στα χέρια μας, αποφασίζουμε για εμάς ισότιμα βασισμένοι σε αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες. Ο δρόμος είναι δύσκολος, και είναι βασικό να ενδιαφερθούμε για εναλλακτικούς τρόπους οργάνωσης της οικονομίας. Οικονομία δεν είναι αριθμοί και δείκτες αλλά η οργάνωση των σπιτιών μας, της απασχόλησής μας και της ζωής μας. Αποφασίσαμε να ανταλλάξουμε απόψεις και γνώσεις προκειμένου να λειτουργήσουμε μια τράπεζα χρόνου, δηλαδή ένα δίκτυο αχρήματης ανταλλαγής υπηρεσιών που υποστηρίζεται από τη δική μας μονάδα συναλλαγής, το χρόνο. Εφαρμόζουμε την ισοτιμία κάθε είδους εργασίας για κάθε μέλος. Οι αποφάσεις μας λαμβάνονται από την αμεσοδημοκρατική συνέλευσή μας στην οποία συμμετέχουν όλοι ισότιμα.

Κάναμε ήδη αρκετά για να οργανώσουμε ένα τέτοιο δίκτυο, μια τράπεζα χρόνου και διαπιστώνουμε πώς υπάρχουν πολλά άλλα που δεν τα έχουμε κάνει και περιμένουμε όλοι όσοι θέλουμε να συμμετέχουμε σε αυτό το εγχείρημα να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. τώρα ήρθε η ώρα να χρησιμοποιήσουμε το δίκτυό μας, να δούμε στην πράξη αν αυτή η προσπάθεια μπορεί να βοηθήσει τόσο σε προσωπικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο.

Συνελεύσεις και συμμετοχή

Στο αρχικό μας site, που συνεχίζει παράλληλα την λειτουργία του, μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για την συνέλευση μας και τον τρόπο λειτουργίας μας. Και περιμένουμε όλα τα μέλη του δικτύου μας να συμμετέχουν στην διαχείριση, στις συνελεύσεις και στις αποφάσεις, προτείνοντας και υλοποιώντας τρόπους οργάνωσης και δράσης. Επιθυμούμε η τράπεζα χρόνου να είναι ένα εγχείρημα ανοικτό.

Διαχείριση Δικτύου: Ομάδα διαχείρισης - Συνελεύσεις

Η διαχείριση της T.X. γίνεται από όλα τα μέλη, την ομάδα διαχείρισης και τη γενική συνέλευση η οποία λαμβάνει αποφάσεις.

Όλα τα μέλη έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Για την διευκόλυνση της λειτουργίας της T.X. έχουν δημιουργηθεί η ομάδα διαχείρισης που είναι ανοιχτή σε όλους.

Ομάδα Διαχείρισης

Είναι ανοιχτή σε όλους. Σε κάθε συνέλευση ορίζονται εργασίες και αρμοδιότητες που αναλαμβάνουν κάποια μέλη. Οι εργασίες αυτές ολοκληρώνονται σε συγκεκριμένη προθεσμία. Αναρτώνται στο φόρουμ ονομαστικά και γίνεται λίστα με ποιες έχουν ολοκληρωθεί και με ποιες έχουν μείνει σε εκκρεμότητα.

Συνέλευση της T.X.

Οι συνελεύσεις της T.X. πραγματοποιούνται κάθε εβδομάδα. Κοιτάξτε στο blog του site για να μάθετε που θα μας βρείτε.

Ώρα έναρξης και λήξης συνελεύσεων 4.00-7.00 μ.μ.

Ανακοινώσεις για τις συνελεύσεις γίνονται με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της T.X. και στέλνονται στα μέλη με newsletter.

Όλα τα μέλη της T.X. έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στη συνέλευση, να πουν την άποψή τους, να κάνουν προτάσεις, να ψηφίσουν, να κάνουν κάποια ανακοίνωση, και να θέσουν θέματα επόμενης συνέλευσης.

Όλα τα μέλη της T.X. έχουν υποχρέωση να ακούν τις απόψεις και προτάσεις των υπόλοιπων μελών, να σέβονται την κυκλική σειρά των τοποθετήσεων, το θέμα της συζήτησης και το χρόνο που έχει οριστεί γι αυτό.

Η συνέλευση μπορεί να πάρει αποφάσεις όταν παρευρίσκονται σ’ αυτήν 7 τουλάχιστον μέλη.

Διαδικασία

 1. Διορισμός συντονιστή (κάθε φορά διαφορετικός) (ο ρόλος του συντονιστή είναι να επικεντρώνει την προσοχή των μελών στο θέμα της συζήτησης και να δίνει το λόγο στα μέλη)
 2. διορισμός γραμματέα (κάθε φορά διαφορετικός) (ο ρόλος του γραμματέα είναι να κρατάει πρακτικά της συζήτησης και να αναφέρει κάποια σημεία της όταν χρειάζεται, να καταγράφει προτάσεις και αποφάσεις. Μία από τις επόμενες μέρες ανεβάζει τα πρακτικά στον ειδικό χώρο του φόρουμ)
 3. Γνωριμία με νέα μέλη (καθένας λέει το όνομά του)
 4. Ο συντονιστής κάνει μία ανασκόπηση θεμάτων της προηγούμενης συνέλευσης και στη συνέχεια αναφέρει τα θέματα της τρέχουσας. Ανάλογα με τη σπουδαιότητα κάθε θέματος δίνεται ο αντίστοιχος χρόνος. Τίθενται επιπλέον θέματα ή ανακοινώσεις μόνο για το τελευταίο μεσάωρο της συνέλευσης.
 5. Ξεκινά το πρώτο θέμα και ο συντονιστής δίνει το λόγο κυκλικά στα μέλη εκείνα που έχουν σηκώσει το χέρι. Καθένας μιλάει 2-3 λεπτά προσπαθώντας να είναι μέσα στο συγκεκριμένο θέμα και κανένας δεν μπορεί να τον διακόψει παρά μόνο πολύ σύντομα για να συμπληρώσει κάτι και μόνο εφόσον αυτό διευκολύνει τη συζήτηση.
 6. Ακολουθούν επόμενοι κύκλοι στη συζήτηση.
 7. Ένα τέταρτο πριν τη λήξη της συζήτησης του θέματος ο γραμματέας διαβάζει όλες τις προτάσεις και τίθεται ψηφοφορία.
 8. Ψηφοφορία: για να είναι έγκυρη μια απόφαση θα πρέπει να έχει ψηφιστεί τουλάχιστον από το 60% των παρευρισκομένων. Αν αυτό δεν γίνει, το θέμα συζητιέται ξανά σε επόμενη συνέλευση.
 9. Ο συντονιστής οδηγεί τη συνέλευση στο επόμενο θέμα με την ίδια διαδικασία.
 10. Τελευταίο μισάωρο: τίθενται άλλα θέματα που τυχόν έχουν προκύψει αλλά μόνο για ολιγόλεπτη συζήτηση, τίθενται τα θέματα της επόμενης συνέλευσης, γίνονται ανακοινώσεις εφόσον υπάρχουν.

Αναστολή ψηφίσματος

Μια απόφαση μπορεί να ανασταλεί με την παρακάτω διαδικασία:

Το μέλος ή μέλη που επιθυμούν να περάσει ένα θέμα ξανά από συνέλευση και ψήφισμα θα πρέπει:

Είτε:

 1. Να ανοίξει σχετικό θέμα στο φόρουμ της T.X. όπου αυτό ή και άλλα μέλη θα αναλύουν τα επιχειρήματά τους. Ταυτόχρονα να θέσει σε ηλεκτρονική ψηφοφορία με επιλογές «ναι»/»όχι»/ «λευκό» την επιθυμία του να ξανασυζητηθεί/ ξαναψηφιστεί το θέμα. Αν έχουν ψηφίσει τουλάχιστον 7 μέλη και το 60% από αυτούς «ναι» τότε μόνο θα έρχεται το θέμα σε επόμενη συνέλευση.
 2. Είτε:

 3. Να το θέσει απευθείας στη συνέλευση κατά το τελευταίο μεσάωρο, επιχειρηματολογώντας υπέρ της άποψής του και στη συνέχεια να ακολουθηθεί η παραπάνω διαδικασία στο φόρουμ.

Οδηγίες χρήσης της εφαρμογής.


Βήμα 1ο: Εγγραφή στην Τράπεζα Χρόνου

Τι πρέπει να κάνεις στη φόρμα εγγραφής. Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσεις είναι τα παρακάτω:

Βασικά στοιχεία

 • • Δήλωσε το e-mail σου (δεν θα είναι ορατό στους υπόλοιπους)
 • • Γράψε το όνομα που θα χρησιμοποιείς στις συναλλαγές σου (όνομα χρήστη)
 • • Επέλεξε έναν κωδικό πρόσβασης
 • • Επιβεβαίωσε τον κωδικό πρόσβασης
Εναλλακτικά μπορείς να επιλέξεις εγγραφή με OpenID.

Δημιουργία προφίλ

 • • Επέλεξε την κατηγορία της υπηρεσίας που θέλεις να προσφέρεις. Έχοντας πατημένο το πλήκτρο control (ctrl) μπορείς να επιλέξεις πολλές κατηγορίες. Για όσους χρησιμοποιούν mac το αντίστοιχο πλήκτρο είναι το select. Αν δεν υπάρχει η κατηγορία που σε ενδιαφέρει μπορείς να τη δημιουργήσεις ο ίδιος αργότερα αφού ολοκληρώσεις την εγγραφή.
 • • Ενημέρωσε τα υπόλοιπα μέλη για σένα και τις δεξιότητές σου. Το κείμενο αυτό μπορείς να το επεξεργαστείς αργότερα όποτε θέλεις.
 • • Επέλεξε την περιοχή ή τις περιοχές που μπορείς να πραγματοποιείς τις συναλλαγές σου.
 • • Διάβασε τη «δήλωση μέλους/ όροι συμμετοχής» και αν τους αποδέχεσαι κάνε κλικ στο αντίστοιχο κουτάκι.
 • • Αφού έκανες όλα τα παραπάνω πάτα στο πεδίο «εγγραφή».
Θα λάβεις στο e-mail σου ένα μήνυμα επαλήθευσης με το link ενεργοποίησης του λογαριασμού σου στην τράπεζα χρόνου. Πρέπει να πατήσεις στο link για να συνεχίσεις με τη δημιουργία προφίλ.

Προσοχή: αν δεν βλέπεις το e-mail στα «εισερχόμενα» έλεγξε τα «ανεπιθύμητα/spam/ομαδική αλληλογραφία»..


Βήμα 2ο: Είσοδος/ Sign in

 • • Συμπληρώνεις το e-mail και τον κωδικό σου

Έχεις μπει στην εφαρμογή, μπορείς να δεις το προφίλ σου, να το τροποποιήσεις, να συμπληρώσεις την ή τις προσφορές σου και ζητήσεις σου, να δεις τα προφίλ, τις προσφορές, ζητήσεις και συναλλαγές των υπολοίπων, να προσθέσεις φωτογραφία, να επικοινωνήσεις μαζί τους και να ξεκινήσεις συναλλαγές.


Βήμα 3ο: Καταχώρηση προσφοράς και ζήτησης

Μέχρι τώρα έχεις επιλέξει μόνο γενικές κατηγορίες υπηρεσιών. Για να γίνει συγκεκριμένη η προσφορά σου:

 • • Πηγαίνεις στο πεδίο «Προσφορές/Offers»
 • • Πατάς «Νέα Προσφορά/New offer»
 • • Συμπληρώνεις τα πεδία που εμφανίζονται. Τίτλο προσφοράς, συνολική εκτίμηση ωρών που θα διαθέσεις, ώρες που διαθέτεις κάθε φορά που κάνεις προσφορά, λήξη προσφοράς, περιγραφή, γενική κατηγορία στην οποία ανήκει.
 • • Πατάς «create». Η προσφορά σου έχει δημιουργηθεί.
Τα ίδια βήματα ακολουθείς και για τη ζήτηση.


Βήμα 4ο: Διαδικασία συναλλαγής

Όταν επιθυμείς να λάβεις μια προσφορά από κάποιο μέλος επικοινωνείς μαζί του μέσω προσωπικού μηνύματος. Στο προφίλ όλων υπάρχει το σχετικό εικονίδιο αποστολής μηνυμάτων «send message» και τα εισερχόμενα «inbox» για την επικοινωνία μεταξύ των μελών. Κανονίζετε μεταξύ σας το χρόνο και το τόπο της συναλλαγής.


Βήμα 5ο: Πίστωση λογαριασμού

Όταν έχεις λάβει μια προσφορά από κάποιο άλλο μέλος και για να ολοκληρωθεί η συναλλαγή θα πρέπει να πιστώσεις το λογαριασμό του παρόχου με τις ώρες που σου προσέφερε.

 • • Πηγαίνεις στο προφίλ του
 • • Πατάς το πεδίο «give credit»
 • • Συμπληρώνεις τον αριθμό των ωρών και την υπηρεσία που σου προσέφερε και πατάς υποβολή «submit»
 • • Ο λογαριασμός του έχει πιστωθεί και οι ώρες αυτές έχουν αφαιρεθεί από σένα.
Αν επιθυμείς μπορείς να γράψεις κάποιο σχόλιο στον τοίχο «wall» του χρήστη για την προσφορά του.


Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα διαχείρισης της τράπεζας χρόνου στέλνοντας mail στο info at time-exchange.gr

Επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε με όλα τα υπόλοιπα μέλη της τράπεζας χρόνου στο φόρουμ.

Και βέβαια, ο καλύτερος τρόπος επικοινωνίας είναι να έρθετε στην συνέλευσή μας και στις δράσεις μας.


Τι είναι η τράπεζα χρόνου.

Η τράπεζα χρόνου είναι ένα δίκτυο ανθρώπων που ανταλλάσσουν υπηρεσίες με μονάδα ανταλλαγής την ώρα και όχι τα χρήματα. Κερδίζεις ώρες προσφέροντας χρόνο υπηρεσίας σε άλλους και τις ξοδεύεις παίρνοντας υπηρεσίες από άλλους. Στο δίκτυό μας κάθε ώρα εργασίας είναι ισότιμη με μια ώρα οποιασδήποτε άλλης εργασίας.

Πρέπει να ζω στην Αθήνα για να συμμετέχω;

Φυσικά υπάρχει ο γεωγραφικός περιορισμός, για να μπορούν εύκολα να ανταλλάσσουν υπηρεσίες τα μέλη μιας τράπεζας χρόνου θα πρέπει να ζουν στην ίδια πόλη ή σε γειτονικές, με εύκολη πρόσβαση. Εμείς συναντηθήκαμε στην Πλατεία Συντάγματος και κάναμε την δική μας τράπεζα χρόνου, προφανώς απευθυνόμαστε στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας. Αλλά κάθε συλλογικότητα, πχ μια λαϊκή συνέλευση γειτονιάς, μπορεί να κάνει τη δική της τράπεζα χρόνου.

Πώς μπορώ να γραφτώ στην τράπεζα χρόνου;

Αναλυτικά όλες οι οδηγίες εγγραφής και δημιουργίας προφίλ βρίσκονται εδώ.

Πως γίνονται οι συναλλαγές;

Αφού κάνεις εγγραφή και δημιουργήσεις προφίλ τα στοιχεία σου έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα. Μπορείς να μπαίνεις σ αυτό χρησιμοποιώντας το e-mail και τον κωδικό σου. Κάνοντας περιήγηση στις κατηγορίες «προσφορά» και «ζήτηση» μπορείς να δεις όλες τις προσφορές και ζητήσεις των μελών της Τ.Χ. Εναλλακτικά μπορείς να χρησιμοποιήσεις το «search» για να βρεις αυτό που ψάχνεις.

Για να κάνεις μια συναλλαγή πρέπει ναι επικοινωνήσεις με το άλλο μέλος μέσω προσωπικού μηνύματος (θα βρεις τη σχετική λειτουργία στο προφίλ του). Μεταξύ σας θα κανονίσετε το χρόνο και τον τόπο συναλλαγής.

Μπορώ να ανταλλάσσω προϊόντα στην τράπεζα χρόνου;

Όχι. Προς το παρόν οι συναλλαγές μας αφορούν μόνο υπηρεσίες.

Είμαι υποχρεωμένος να προσφέρω υπηρεσία όποτε μου ζητείται;

Όχι. Κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να κάνει συναλλαγή που δεν μπορεί ή δεν επιθυμεί. Όμως θα πρέπει να ενημερώσεις το άλλο μέλος για τη μη διαθεσιμότητά σου.

Τι κάνω αφού ολοκληρωθεί μια συναλλαγή;

Με το πέρας της συναλλαγής επισκέπτεσαι το προφίλ του δίδοντος την προσφορά και το πιστώνεις με τις αντίστοιχες ώρες. Την ίδια στιγμή ο λογαριασμός σου χρεώνεται με τις αντίστοιχες ώρες και αναλόγως διαμορφώνεται και ο συγκεντρωτικός λογαριασμός. Αν το επιθυμείς μπορείς να γράψεις και σχόλια σχετικά με την υπηρεσία την οποία δέχτηκες.

Μόλις γράφτηκα και έχω 0 ώρες στο λογαριασμό μου. Μπορώ να λάβω προσφορά από άλλο μέλος;

Ναι! Όλοι ξεκινάμε με 0 ώρες. Για να ξεκινήσει κανείς μια συναλλαγή δε χρειάζεται να έχει κάποιες ώρες στο λογαριασμό του. Επομένως δε χρειάζεται να περιμένεις να ζητήσει άλλο μέλος την προσφορά σου για να πιστωθεί ο λογαριασμός σου με ώρες. Το κατώτερο χρεωστικό όριο για κάθε μέλος είναι οι -30 ώρες και το ανώτερο πιστωτικό είναι το +200.

Ο χρήστης που αγγίζει το όριο των -30 ωρών δεν θα μπορεί να ζητήσει άλλη υπηρεσία παρά μόνο να προσφέρει.

Αντίστοιχα όταν ο λογαριασμός του αγγίξει τις +200 ώρες θα μπορεί μόνο να ζητήσει υπηρεσίες.

Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η έννοια της αμοιβαίας ανταλλαγής και η σωστή λειτουργία της Τράπεζας Χρόνου.

Μπορώ να έχω αρνητικό υπόλοιπο στον λογαριασμό μου;

Ναι, η συνέλευσή μας έχει αποφασίσει ότι μπορεί κάποιος να φτάσει μέχρι τις -30 ώρες. Το όριο αυτό καθορίστηκε για να μπορεί κανείς για πρακτικούς λόγους προσωρινά να είναι μείον, αλλά και να μην εκμεταλλεύεται τους υπόλοιπους χωρίς να προσφέρει.

Πώς παίρνονται αποφάσεις και ποιός λειτουργεί την τράπεζα χρόνου;

Αποφάσεις παίρνει η αμεσοδημοκρατική συνέλευση των μελών μας. Όλα τα μέλη που συμμετέχουν την τράπεζα χρόνου είναι ισότιμα. Η λειτουργία στηρίζεται στην προσφορά εργασίας των μελών της που προσφέρουν τον χρόνο τους για την τεχνική και γραμματειακή υποστήριξη και οτιδήποτε χρειαστεί το δίκτυό μας. Για αυτό και χρειάζεται όσο γίνεται περισσότεροι να προσφέρουν όσο μπορούν στην ομάδα διαχείρισης της τράπεζας χρόνου.

Μπορώ να εμπιστεύομαι τα υπόλοιπα μέλη;

Γενικά, έχουμε φυσική γνωριμία μέσα από τις συναντήσεις μας. Ωστόσο κάθε μέλος μπορεί να μην κάνει ανταλλαγές με κάποιον που δεν γνωρίζει ή δεν εμπιστεύεται. Είναι προσωπική υπόθεση του καθενός η εμπιστοσύνη προς ένα άλλο πρόσωπο, όπως ακριβώς συμβαίνει σε κάθε δραστηριότητα της ζωής μας. Μπορείτε να έχετε φυσική γνωριμία με τα υπόλοιπα μέλη στις συναντήσεις μας, να κοιτάτε τα σχόλια για κάθε ανταλλαγή που γίνεται κλπ και να αποφασίζετε με προσωπική σας ευθύνη ποιον μπορείτε να εμπιστευτείτε.

Υπάρχει εγγύηση αξιοπιστίας για τις προσφερόμενες υπηρεσίες;

Η τράπεζα χρόνου δεν ζητάει από κανέναν να πιστοποιήσει την αξία του ως προς το τι προσφέρει. Όπως και το θέμα της προσωπικής εμπιστοσύνης, έτσι και το θέμα της αξιοπιστίας της υπηρεσίας ανάγεται σε προσωπικό επίπεδο. Η κριτική των υπόλοιπων μελών για την υπηρεσία ενός μέλους και κυρίως ο δικός μας βαθμός ικανοποίησης για μια υπηρεσία που λαμβάνουμε μας βοηθούν να δημιουργούμε τον δικό μας κώδικα αξιοπιστίας.

Μπορούν παιδιά να συμμετέχουν στην τράπεζα χρόνου;

Έχουμε αποφασίσει τα παιδιά να μπορούν μόνο να λαμβάνουν υπηρεσίες (μαθήματα, φύλαξη, καλλιτεχνική-αθλητική εκπαίδευση) μέσω της συμμετοχής στην τράπεζα χρόνου του γονιού τους. Στο μέλλον θέλουμε να μπορούν τα παιδιά να έχουν πιο πολλές δυνατότητες, πάντοτε με την συγκατάθεση των γονιών.

Μπορώ να δωρίζω ώρες;

Ναι, καθένας είναι ελεύθερος να δωρίζει ώρες σε άλλα μέλη.